About

viết bởi Thi

Hi, I’m Thi! 🙋🏻‍♀️

I’m passionate about experiencing the world as if I had a thousand lives. Instead of repeating the same life over and over, I want to explore all that life has to offer.

Life is too short to live it in the usual way, but it’s still long enough to forget all the lessons we’ve learned and the journey we’ve taken to get here. That’s why I write—to remind myself how I became who I am today. If someone else finds meaning in my words, that’s even better.

Da Lat, December 2023

That’s also why I don’t define myself by my job title—I just enjoy doing what I love. Ultimately, it comes down to expressing ideas through words and images.

Sometimes I’m speaking on a podcast, drawing on my iPad, or writing on my MacBook Pro. Different mediums, same goal: I’m documenting the world through my perspective.

Là sao cha

?

Về người viết

Blog này được tạo ra bởi Thi. Ở đây mình chỉ nói những thứ mà bạn thân nói với nhau. Hãy xem Thi như người bạn thân của bạn.

It all starts with a simple “hello.”👇

Who knows where it could lead? Feel free to reach out if you enjoy what I do, like who I am, or want me to be part of your project.

Breaking News

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam non nisl in velit dignissim mollis a rhoncus dolor.

🌍 Follow the latest news in New York and globally!

Read Breaking News

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam non nisl in velit dignissim mollis a rhoncus dolor.

Read Now →

Suggest a Story

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam non nisl in velit dignissim mollis a rhoncus dolor.

example@email.com

VỀ NGƯỜI VIẾT

Thi không phải là một tác giả hay người nổi tiếng. Thi chỉ là một người bình thường và đã trải qua một quãng thời gian dài chật vật tìm mình.

Cuối cùng, Thi đã tìm thấy được hình mẫu mà mình yêu thích nhất – một chiến binh.

Thilosophy đơn giản như cái tên của nó: triết lý sống của Thi. Đó là tinh thần sống như một chiến binh: không sợ ngã, không sợ đau, và luôn cầm mũi tên lao về phía trước.


error: Content is protected !!